Az  Állami Számvevőszék Nyugdíjasainak Egyesülete 2024. április 25-én megtartotta éves  közgyűlését az Állami Számvevőszék székházának üvegtermében 70 fő részvételével.

A közgyűlés a meghívóban meghirdetett napirend szerint zajlott.

Az Állami Számvevőszék elnöke, Dr. Windisch László köszöntötte az ÁSZ nyugdíjasait. Kiemelte, hogy fontosnak tartja az ÁSZ és a nyugdíjas egyesület közötti együttműködés fenntartását. Részletes tájékoztatót tartott az ASZ jelenlegi tevékenységéről, jövőbeni feladatairól, kihívásairól.

Ezt követően az egyesület elnöke és a szekcióvezetők beszámoltak az Elnökség 2023-ban végzett tevékenységéről majd ismertették az egyesület 2024. évi feladattervét és költségvetési tervét. A Felügyelőbizottság elnöke az ellenőrzés tapasztalatai alapján elfogadásra javasolta a pénzügyi beszámolót és a 2024. évi költségvetést.

A tagság egyhangú igen szavazattal elfogadta az Elnökség által előterjesztett 2023. évi beszámolót és a 2024. évi tervet.

A következő napirend az egyesület pénzügyi helyzetéről és a jelentős közös rendezvények finanszírozásáról szóló előterjesztés volt, amelyet Bodonyi Miklós tagtársunk terjesztett elő.  A témát élénk vita kísérte, sok hozzászólás volt. Határozat született arról, hogy az egyesületi programok szervezésekor a finanszírozás módját (egyesületi költségvetés és egyéni költségviselés arányát)  az Elnökség határozza meg a költségvetési lehetőségekhez alkalmazkodva.. A nem egyesületi tag hozzátartozók a rájuk eső költséget teljes mértékben egyénileg viselik. A napirendi ponthoz kapcsolódóan a Közgyűlés határozatot hozott arról, hogy az éves tagdíj összege az elmúlt időszak inflációs hatása miatt 2025. január 01-től 6000 Ft / év lesz. A 80 év felettiek tagdíj mentessége továbbra is fennmarad.

A kötött program után pogácsa, szendvics, kávé fogyasztására és 15 óráig kötetlen beszélgetésre volt lehetőség.

Elnökség