Az  Állami Számvevőszék Nyugdíjasainak Egyesülete 2023. május 18-án megtartotta éves  közgyűlését az Állami Számvevőszék székházának üvegtermében, 78 fő részvételével.

A közgyűlés a meghívóban meghirdetett napirend szerint zajlott.

Az  Állami Számvevőszék elnöke, Dr. Windisch László köszöntötte az ÁSZ nyugdíjasait. Kiemelte, hogy fontosnak tartja az ÁSZ és a nyugdíjas egyesület közötti kapcsolat és együttműködés fenntartását.

Ezt követően az Állami Számvevőszék korábbi elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke, nyugdíjas tagtársunk, Dr. Kovács Árpád előzetes felkérésünkre megtartotta gazdaságpolitikai előadását. A nagy érdeklődéssel és figyelemmel kísért közvetlen hangvételű előadás sok információt adott számunkra a magyar államháztartás és a világgazdaság helyzetéről.

Ezt követően az egyesület elnöke és a szekcióvezetők beszámoltak az Elnökség 2022-ben végzett tevékenységéről majd ismertették az egyesület 2023. évi feladattervét és költségvetési tervét.
A  Felügyelőbizottság elnöke az ellenőrzés tapasztalatai alapján elfogadásra javasolta a  pénzügyi beszámolót és a 2023. évi költségvetést.

A tagság egyhangú igen szavazattal elfogadta az Elnökség által előterjesztett 2022. évi beszámoló és a 2023. évi terv  dokumentumokat.

A kötött program után büfé ebéd következett és fél 3-ig kötetlen beszélgetésre volt lehetőség, amit a Kollégák örömmel ki is használtak!

Elnökség