A napokban értesültünk a szomorú hírről, hogy elhunyt Csiszárné dr. Kosik Mária, aki húsz éven át volt a Csongrád Megyei Területi Iroda meghatározó munkatársa.  1954. július 14-én született, alsóbb iskolái után érdeklődése a közügyek – elsősorban a gazdasági és jogi kérdések – felé fordult.  Jogi diplomáját 1981-ben szerezte a József Attila Tudományegyetemen, emellett okleveles könyvvizsgáló képesítéssel is rendelkezett.
1991. március 1-jén lépett be az ÁSZ-hoz. Hamar kitűnt ambíciójával és folyamatosan haladt előre: rövidesen számvevő tanácsos, főtanácsos, majd pályája utolsó szakaszában a megyei iroda vezetője lett. A számvevőszéki kollégák szélesebb körben is megismerték, mert szociális érzékenysége folytán kezdettől aktívan részt vett az Érdekvédelmi Fórum munkájában, hosszabb időn át a Fórum vezetője volt. Fontos feladatának tartotta, hogy az ÁSZ felső vezetése a megyei területi ellenőrzésben dolgozók nehezebb munkakörülményeit megismerje, méltányolja és a lehetőségekhez mérten kompenzálni próbálja. A kollégák gyakran fordultak hozzá személyesebb gondjaikkal, problémáikkal is, mert mindig empatikusnak és segítőkésznek mutatkozott. 
Szegeden férjével együtt közmegbecsülésnek örvendett, példás családi életet éltek leányukkal, unokáikkal. 
Személyét és munkásságát nagyra értékeljük, emlékét híven megőrizzük!        

Csiszárné Kosik Mária búcsúztatása
2022. december 15-én 13 órakor lesz Szegeden a Szőregi temetőben.

 
Nyugodj békében Marika!
 
Elnökség